Μηροκνημοποδική Προέκταση ”Kafo” του Νάρθηκα Ισχίου ”Hipo” – Kafo Δεξι- Ortholand