Νάρθηκας Ισχίου Ρυθμιζόμενος ”Hipolite”- Hipolite Αριστερός – Ortholand