Πέλματα «Memory Foam» (Αντρικό) – ft/1295 – Ortholand