Τηλεσκοπικός Nάρθηκας ‘Εκτασης Τριών Σημείων με Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή Ταινία ‘Iper 35’ – Iper 35 – Ortholand